Personvernerklæring

Arens AS VILKÅR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
1. DEFINISJONER
1.1. Personopplysninger – all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person;
1.2. Behandling av personopplysninger – enhver operasjon utført med personopplysninger eller deres samlinger;
1.3. Kunden eller Deg – en fysisk person som besøker nettstedet;
1.4. Arens AS eller Oss – organisasjonsnummer 10254960;
1.5. Vilkår – disse vilkår for behandling av personopplysninger;
1.6. Ansvarlig behandler – Arens AS;
1.7. Nettsted – dette nettstedetwww.arens.ee;
1.8 Autorisert behandler – person som behandler personopplysninger på våre vegne.

2. GENERELT
2.1. Vilkårene beskriver våre vilkår for behandling av personopplysninger. Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss, så vi behandler personopplysninger kun hvis det finnes rettslig grunnlag, og for legitime formål, og sikrer sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger.
2.2. Hvis et slikt behov oppstår, kan vi endre vilkårene for å sikre at de er i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor anbefaler vi at du besøker nettstedet fra tid til annen for å holde deg oppdatert med vilkårene. Vi oppgir alltid fra hvilken dato vilkårene i gjeldende ordlyd er gyldige.

3. FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING
3.1. Når du sender oss forespørsler eller andre anmodninger gjennom forespørselsskjemaet på nettstedet, erkjenner du at vi må behandle dine personopplysninger for å kunne svare deg. I dette tilfellet har vi en berettiget interesse til å behandle personopplysninger, i tillegg er det også nødvendig i enkelte tilfeller for å opprette et tilbud, legge inn bestilling, oppfylle bestilling og sikre oppfyllelse. Dermed er vårt formål ved behandling av personopplysninger (1) å sikre effektiv og trivelig kundeservice, eller (2) å opprette tilbud, (3) å fullføre bestillingen, (4) å organisere transport og installasjon, å formidle relevant informasjon og fullføre bestillingen.
3.2. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som følger av lovgivningen for å (1) sikre beskyttelse av rettigheter knyttet til personopplysninger, (2) lagre personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som følger av lovgivningen, og (3) oppfylle eventuelle andre forpliktelser som følger av lovgivningen.
3.3. Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små datablokker i tekstform som lagres i nettleseren eller på enheten din når du besøker et nettsted. Noen informasjonskapsler er knyttet til nettstedet (såkalte førsteparts informasjonskapsler), i tillegg bruker vi også tredjeparts informasjonskapsler. Informasjonskapsler er nødvendige for å sikre at nettstedet fungerer korrekt, og de gjør det også enklere for deg å bruke nettstedet. Informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig å huske dine preferanser og samle inn data om din bruk av nettstedet, slik at vi kan tilby deg personlig tilpasset innhold, og gi innspill til utarbeidelse av analyser og statistikk. Informasjon som er tilgjengelig for oss gjennom informasjonskapsler, kan ikke knyttes til noen spesifikk fysisk person.
3.4. Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet fra tjenesteleverandører Google Analytics, Facebook, Adroll, Hotjar i henhold til vilkårene til disse tjenesteleverandører. Vi bruker disse til følgende formål: (1) for å analysere nettstedtrafikk, (2) for å tilby muligheter for sosiale medier, og (3) for å vise målrettet reklameinnhold. Samtidig er det mulig at data om bruken av nettstedet gjennom disse informasjonskapsler deles med tredjeparter, som kan kombinere data med andre data som er tilgjengelige for dem.
3.5. Vi ber enhver besøkende av nettstedet om samtykke til å bruke (1) tredjeparts informasjonskapsler og (2) førsteparts informasjonskapsler, som er beregnet for å utarbeide anonym besøksstatistikk for nettstedet. Vi bruker ikke disse informasjonskapsler dersom brukeren ikke gir tilsvarende samtykke.
3.6. Hvis du vil begrense bruken av informasjonskapsler på nettstedet, nekte det, eller slette lagrede informasjonskapsler, sjekk innstillingene i nettleseren din. Vi advarer om at hvis du begrenser eller nekter informasjonskapsler, kan dette påvirke nettstedets korrekte funksjon.
3.7. Vi ber alltid om forhåndssamtykke til å behandle personopplysninger til formål som ikke er spesifisert i vilkår og betingelser.

4. SAMMENSETNING AV PERSONOPPLYSNINGER
4.1. For å oppnå målene angitt i vilkår og betingelser, er det nødvendig for oss å behandle noen eller alle av følgende personopplysninger: (1) Ditt navn (2) e-postadresse (3) telefonnummer (4) adresse (5) informasjon samlet inn for å overholde lovpålagte forpliktelser. Den nøyaktige sammensetningen av personopplysninger som behandles er forskjellig i hvert enkelt tilfelle. Vi har alltid som utgangspunkt at vi behandler personopplysninger så lite som nødvendig for å oppnå vårt formål.

5. OFFENTLIGGJØRING OG VIDEREFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
5.1. Vi har rett til å utlevere og videreføre personopplysninger uten forhåndssamtykke for å oppfylle forpliktelser som følger av lovgivningen, samt til autoriserte databehandlere. For å beskytte våre rettigheter har vi rett til å utlevere personopplysninger til tredjeparter, inkludert leverandører av rettshjelp, revisorer, inkassoselskaper, osv.

6. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
6.1. Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet her, for å beskytte våre rettigheter, eller for å oppfylle våre forpliktelser som følger av lovgivningen. Vi lagrer opplysninger om en kunde som kontaktet oss gjennom forespørselsskjema i inntil fem år fra siste kontakt med kunden.

7. BRUKERENS RETTIGHETER
7.1. I henhold til lovgivningen har du rett til å (1) kreve informasjon fra oss om behandlingen av dine personopplysninger, og i enkelte tilfeller kreve (2) retting av personopplysninger, (3) sletting, (4) begrensning av behandlingen eller (5) sende inn en innsigelse. Hvis vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av samtykke, (6) kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst, i så fall slutter vi å behandle dine personopplysninger. Dette påvirker ikke tidligere utført behandling. Vi vil svare på dine henvendelser så raskt som mulig, av hensyn til lovpålagte frister.

8. KONTAKT, REKLAMASJONER, BESKYTTELSE AV RETTIGHETER
8.1. Hvis du har spørsmål eller innvendinger angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte enten oss som ansvarlig behandler (Arens AS; Vasula tee 40, 60515 Kõrveküla, Tartu fylke; arens@arens.ee; telefon +372 7300960) eller Datatilsynet (info@aki.ee; telefon 627 4135; tilleggsinformasjon).
8.2. Hvis det oppstår brudd knyttet til dine opplysninger, som sannsynligvis utgjør en trussel mot dine rettigheter og friheter, varsler vi innen 72 timer etter at vi fikk vite om bruddet både Datatilsynet og deg, med mindre gjeldende lovgivning tilsier noe annet.

Arens AS personvernvilkår er gyldige fra 01.09.2023