Integritetspolicy

VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER av Arens AS
1. TERMER
1.1. Personuppgifter – all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person;
1.2. Behandling av personuppgifter – varje åtgärd som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter;
1.3. Kunden eller Du – en fysisk person som besöker webbplatsen;
1.4. Arens AS eller vi – bolaget med organisationsnummer 10254960;
1.5. Villkoren – dessa villkor för behandling av personuppgifter;
1.6. Personuppgiftsansvarig – Arens AS;
1.7. Webbplatsen – denna webbplats www.arens.ee;
1.8. Personuppgiftsbiträde – en person som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag.

2. ALLMÄNT
2.1. Denna Integritetspolicy beskriver våra villkor för behandling av personuppgifter. Vi lägger stor vikt på skydd av personuppgifter och behandlar därför personuppgifter uteslutande med rättslig grund och för legitima ändamål samt värnar om säkerheten och skyddet av personuppgifter.
2.2. Vi kan vid behov ändra denna integritetspolicy för att säkerställa dess överensstämmelse med lagstiftningen. Därför rekommenderar vi att då och då besöka vår webbplats för att hålla Dig uppdaterad om villkoren. Vi anger alltid från vilket datum den aktuella versionen av villkoren gäller.

3. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
3.1. När Du skickar oss en förfrågan eller annan begäran via kontaktformuläret på vår webbplats bör Du vara medveten om att vi behöver behandla Dina personuppgifter för att kunna svara Dig. I så fall har vi ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, i vissa fall är sådan behandling även nödvändig för att lämna en offert, upprätta och hantera en order och säkerställa leverans av ordern. Vårt syfte med sådan behandling av personuppgifter är således (1) att säkerställa en fungerande och trevlig kundservice eller (2) upprättande av offerter, (3) upprättande av order, (4) organisering av transport och montering, överföring av relaterad viktig information och slutföra ordern.
3.2. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter: (1) att säkerställa skydd av rättigheter rörande personuppgifter, (2) att lagra personuppgifter i syfte att uppfylla lagstadgade skyldigheter och (3) att uppfylla alla andra lagstadgade skyldigheter.
3.3. Vi använder cookies (kakor) på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i Din webbläsare eller enhet när Du besöker webbplatsen. Vissa cookies är anknutna till webbplatsen (s.k. förstapartscookies) men vi använder även tredjepartscookies. Cookies är nödvändiga för korrekt funktion av webbplatsen och underlättar användning av webbplatsen. Cookies möjliggör t.ex. att komma ihåg Dina preferenser och att samla in uppgifter om Din användning av webbplatsen för att kunna erbjuda anpassat innehåll och få indata för analyser och statistik. Den information som vi får via cookies kan inte användas för att identifiera någon fysisk person.
3.4. På vår webbplats används även tredjepartscookies från tjänsteleverantörerna Google Analytics, Facebook, Adroll och Hotjar i enlighet med villkoren av varje respektive tjänsteleverantör. Vi använder dessa för följande ändamål: (1) Besöksanalys för webbplatsen, (2) tillhandahållande av funktioner för sociala medier och (3) visning av anpassad reklam. I samband med detta kan det hända att data om användning av webbplatsen delas med tredje parter via dessa cookies; dessa parter kan kombinera sådana data med andra data som finns till deras förfogande.
3.5. Vi frågar varje besökare på webbplatsen om samtycke för användning av (1) tredjepartscookies och (2) förstapartscookies avsedda för sammanställning av anonym besöksstatistik för webbplatsen. Vi använder inte dessa cookies utan samtycke.
3.6. Om Du vill begränsa eller förbjuda webbplatsens användning av cookies eller radera lagrade cookies, se inställningarna för Din webbläsare. Vi varnar dock att begränsning eller blockering av cookies kan påverka korrekt funktion av webbplatsen.
3.7. Vi frågar alltid om samtycke i förväg för behandling av personuppgifter för ändamål som inte anges i integritetspolicyn.

4. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
4.1. För att kunna uppfylla ändamålen enligt villkoren behöver vi behandla vissa eller alla av följande personuppgifter: (1) Ditt namn (2) e-postadress (3) telefonnummer (4) adress (5) information insamlad vid uppfyllande av lagstadgade skyldigheter. Den specifika uppsättningen av behandlade personuppgifter varierar från fall till fall. Vi utgår alltid från principen att personuppgifter ska endast behandlas till den mån som är nödvändig för att uppfylla ändamålet.

5. UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
5.1. Vi har rätt att utan föregående samtycke lämna ut och överföra personuppgifter i syfte att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter och även till personuppgiftsbiträden. För att skydda våra rättigheter har vi rätt att lämna ut personuppgifter till tredje parter, bl.a. parter som tillhandahåller rättshjälp, revisorer, leverantörer av inkassotjänster osv.

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
6.1. Vi lagrar personuppgifter så länge detta är nödvändigt för uppfyllande av de här angivna ändamålen, för skydd av våra rättigheter eller för uppfyllande av våra lagstadgade skyldigheter. Personuppgifterna för en kund som har kontaktat oss via kontaktformuläret lagras i högst fem år från kundens sista kontakt.

7. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
7.1. Enligt lagstiftningen har Du rätt att (1) begära information om behandling av Dina personuppgifter och i vissa fall begära (2) rättelse av personuppgifter, (3) radering av personuppgifter eller (4) begränsning av behandlingen eller (5) invända mot behandlingen. Om behandling av Dina personuppgifter baseras på Ditt samtycke (6) kan Du när som helst återkalla Ditt samtycke varvid vi upphör med behandling av Dina personuppgifter. Detta påverkar inte de tidigare behandlingsåtgärderna. Vi besvarar Dina förfrågningar snarast, med hänsyn till lagstadgade tidsfrister.

8. KONTAKT, KLAGOMÅL, SKYDD AV RÄTTIGHETER
8.1. Om Du har frågor eller klagomål om behandling av Dina personuppgifter, kontakta oss som personuppgiftsansvarig (Arens AS; Vasula tee 40, 60515 Kõrveküla, Tartumaa, Estland; arens@arens.ee; tel +372 7300960) eller Estlands dataskyddsinspektion (info@aki.ee; tel 627 4135; närmare information).
8.2. Vid en incident som rör Dina uppgifter och sannolikt medför risk för Dina rättigheter och friheter anmäler vi incidenten till Estlands dataskyddsinspektion inom 72 timmar från det att vi fick kännedom om incidenten, om inte annat föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen.

Villkoren enligt Arens AS’ integritetspolicy gäller från och med den 01 september 2023